QURBAN  

 CHARITY RIDE   

 Bersama kita dapat memupuk   

 lapisan anak muda yang beriman    

LOMBOK JOURNEY

Madrasah Nur Insan telah menyediakan Madrasah Mingguan percuma kepada lebih dari 200 pelajar. Dengan pembukaan Madrasah percuma Nur Insan 

 

QURBAN CHARITY RIDE

Madrasah Nur Insan telah menyediakan Madrasah Mingguan percuma kepada lebih dari 200 pelajar. Dengan pembukaan Madrasah percuma Nur Insan