Free Madrasah For Everyone

Madrasah Calendar 2019

Madrasah Registration 

North/East Branch

Madrasah Curriculum 2019

Registration will reopen in OCT 2019

Mata

Pelajaran

SIRAH NABAWI

 

Sirah adalah subjek mengenali sejarah Islam dan juga Kisah Dakwah Nabi Muhammad s.a.w.

FIQH

 

Fiqeh pengenalan hukum Syariah Islam secara ringkas dan jelas.

AKHLAQ
 

Akhlak adalah subjek yang isi kandungan kitabnya menekankan kepada pendidikan moral pelajar berteraskan tauhid.

TAUHID

 

Tauhid adalah subjek mengenal Allah dan ilmu yang merangkumi segala perkara yang berkaitan Ketuhanan.

Pelita Quran

 

Ilmu memahami tafsiran Al-quran. Membantu pelajar menghayati kisah-kisah terkandung dalam Kitab Suci.

Buku Agama 3 Serangkai

 

Ilmu terkandung dalam kitab ini mendidik pelajar kami tentang ilmu fardhu ain lebih mendalam.

Hadith 40

 

Membimbing pelajar kami dengan ilmu yang beteraskan sunnah.

Tajweed

 

Tajweed ilmu yang membimbing pelajar kami untuk lebih mengenali cara-cara membaca Al-quran dengan sempurna.

Asatizah

Madrasah

test.png

Ustazah Hidayah

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Yishun)

teacher.png

Ustazah Fithrah

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Joo Chiat)

test.png

Ustazah Syafawani

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Yishun)

teacher.png

Ustaz Zaki

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Joo Chiat)

test.png

Ustazah Sumayyah

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Yishun)

FAQ

Frequently Asked Questions

<