Free Madrasah For Everyone

Madrasah Calendar 2019

Madrasah Registration 

North/East Branch

Madrasah Percuma Nur Insan

Overview


Madrasah Percuma Nur Insan terbuka kepada para pelajar yang berumur diantara 7 - 16 tahun.
Madrasah Schedule ( East Branch )


EAST BRANCH SABTU Primary 1 : 8:00am - 9:30am
Primary 2 : 10:00am - 11:30am Primary 3 : 12:00pm - 1:30pm Primary 4 : 2:00pm - 3:30pm AHAD Primary 5 : 8:00am - 9:30am
Primary 6 : 9:30am - 11:00am Remaja 1 : 11:00am - 12:30pm
How to register


North Branch - Registration Closed East Branch - Registration is still open. To register, please click on the link on the right side of the page.
Curriculum


You can download the PDF file on the right side of the page.
Madrasah Schedule ( North Branch )


NORTH BRANCH

SABTU
Primary 1 : 8:00am - 9:30am
Primary 2 : 9:30am - 11:00am
Primary 3 : 11:00am - 12:30pm
Primary 4 : 12:30pm - 2:00pm
Primary 5 : 2:00pm - 3:30pm
Primary 6 : 3:30pm - 5:00pm AHAD Remaja 1 : 8:00am - 9.30am
Remaja 2 : 9.30am - 11:00am Remaja 3 : 11.00am - 12:30pm
Entry Requirements


Not available yet.

Madrasah Curriculum 2019

Registration will reopen in OCT 2019

Mata

Pelajaran

SIRAH NABAWI

 

Sirah adalah subjek mengenali sejarah Islam dan juga Kisah Dakwah Nabi Muhammad s.a.w.

FIQH

 

Fiqeh pengenalan hukum Syariah Islam secara ringkas dan jelas.

AKHLAQ
 

Akhlak adalah subjek yang isi kandungan kitabnya menekankan kepada pendidikan moral pelajar berteraskan tauhid.

TAUHID

 

Tauhid adalah subjek mengenal Allah dan ilmu yang merangkumi segala perkara yang berkaitan Ketuhanan.

Pelita Quran

 

Ilmu memahami tafsiran Al-quran. Membantu pelajar menghayati kisah-kisah terkandung dalam Kitab Suci.

Buku Agama 3 Serangkai

 

Ilmu terkandung dalam kitab ini mendidik pelajar kami tentang ilmu fardhu ain lebih mendalam.

Hadith 40

 

Membimbing pelajar kami dengan ilmu yang beteraskan sunnah.

Tajweed

 

Tajweed ilmu yang membimbing pelajar kami untuk lebih mengenali cara-cara membaca Al-quran dengan sempurna.

Asatizah

Madrasah

Ustazah Hidayah

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Yishun)

Ustazah Fithrah

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Joo Chiat)

Ustazah Syafawani

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Yishun)

Ustaz Zaki

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Joo Chiat)

Ustazah Sumayyah

Asatizah

Madrasah Nur Insan

(Yishun)

FAQ

Frequently Asked Questions

Madrasah Percuma Nur Insan

Overview


Madrasah Percuma Nur Insan terbuka kepada para pelajar yang berumur diantara 7 - 16 tahun.
Madrasah Schedule ( East Branch )


EAST BRANCH SABTU Primary 1 : 8:00am - 9:30am
Primary 2 : 10:00am - 11:30am Primary 3 : 12:00pm - 1:30pm Primary 4 : 2:00pm - 3:30pm AHAD Primary 5 : 8:00am - 9:30am
Primary 6 : 9:30am - 11:00am Remaja 1 : 11:00am - 12:30pm
How to register


North Branch - Registration Closed East Branch - Registration is still open. To register, please click on the link on the right side of the page.
Curriculum


You can download the PDF file on the right side of the page.
Madrasah Schedule ( North Branch )


NORTH BRANCH

SABTU
Primary 1 : 8:00am - 9:30am
Primary 2 : 9:30am - 11:00am
Primary 3 : 11:00am - 12:30pm
Primary 4 : 12:30pm - 2:00pm
Primary 5 : 2:00pm - 3:30pm
Primary 6 : 3:30pm - 5:00pm AHAD Remaja 1 : 8:00am - 9.30am
Remaja 2 : 9.30am - 11:00am Remaja 3 : 11.00am - 12:30pm
Entry Requirements


Not available yet.