top of page

Sebuah Buku Karangan

Sheikh Yusuf Al-Makassar

 

Tokoh Syekh Yusuf lahir dalam lingkup Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan pada tahun 1626, adalah putra asli suku bangsa Makassar. Ayahnya adalah Raja Gowa ke –14 Sultan Alauddin (1593-1639) dan Ibunya St. Aminah (bukan permaisuri). Masa kelahirannya sementara berlangsung Islamisasi ke dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Ia dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menjadikan muballiq guna menetapkanajaran Islam dalam kerajaan.Sejak remaja, Syekh Yusuf belajar Ilmu Agama dari Sayed Ba‟ Alwy bin Abdullah Tahir di Bontoala, ketika itu menjadi pusat pengajaran islam.

test.png

BACK TO MAIN WEBSITE

bottom of page